Zarządzenie Nr 30/2012 z dnia 28.09.2012 r.

 

Zarządzenie Nr 30/2012 z dnia 28.09.2012 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2012 r.

Załącznik Nr 1