Zarządzenie Nr 33/2012 z dnia 09.11.2012 r.

 

Zarządzenie Nr 33/2012 z dni 09.11.2012 r. w sprawie ustalenia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Zagórów