Zarządzenie Nr 27/2012 z dnia 01.08.2012 r.

 

 

Zarządzenie Nr 27/2012 z dnia 01.08.2012 r. w sprawie powołania komisji Przetargowej do oceny i wyboru ofert w przetargach nieograniczonych