Zarządzenie Nr 24/2012 z dnia 01.08.2012 r.

 

Zarządzenie Nr 24/2012 z dnia 01.08.2012 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego