Zarządzenie Nr 23/2012 z dnia 01.08.2012 r.

 

Zarządzenie Nr 23/2012 z dnia 01.08.2012 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegajacego się o awans na stopien nauczyciela mianowanego