Zarządzenie Nr 22/2012 z dnia 01.08.2012 r.

 

 

Zarządzenie Nr 22/2012 z dnia 01.08.2012 r. w sprawie powołania komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego