RADNIECKI WIESŁAW

 

Wiesław Radniecki - Oświadczenie majątkowe za 2013 r.

Wiesław Radniecki - Korekta do oświadczenia majątkowego za 2013 r.

Wiesław Radniecki - oświadczenie majątkowe składane na koniec kadencji w 2014 r.

Wiesław Radniecki - korekta do oświadczenia majątkowego składanego na koniec kadencji w 2014 r.

Wiesław Radniecki - oświadczenie majątkowe za 2014 r.

Wiesław Radniecki - oświadczenie majątkowe za 2015 r.

Wiesław Radniecki - oświadczenie majątkowe za 2016 r.

Wiesław Radniecki - oświadczenie majątkowe za 2017 r.

Wiesław Radniecki - oświadczenie majatkowe w związku z zakończeniem pełnienia funkcji burmistrza