Informacja dla osób niesłyszących

 

 

 

INFORMACJA DLA OSÓB NIESŁYSZĄCYCH

Osoby niesłyszące - przy załatwianiu spraw w Urzędzie Miejskim w Zagórowie mogą skorzystać z pomocy pracownika Urzędu znającego język migowy. Wystarczy zgłosić chęć skorzystania z usługi tłumacza co najmniej 3 dni przed planowaną wizytą z wyłączeniem sytuacji nagłych.

 

Zgodnie z przepisami obowiązującymi od 1 kwietnia 2012 r. (ustawa z dnia 19 sierpnia 2011r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się, Dz. U. z 2011 r. Nr 209, poz. 1243) usługa tłumaczenia migowego przy załatwianiu spraw urzędowych jest bezpłatna. Mogą z niej skorzystać osoby uprawnione, tj. osoby niepełnosprawne w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721 i Nr 171, poz. 1016 z późn. zm.).

 

Co zrobić, żeby skorzystać z pomocy tłumacza języka migowego?

 

Jak dokonać zgłoszenia?

          m.matyjaszek@zagorow.pl lub faxem na numer (63) 274 88 11,

 

 

                                                                                                       Sekretarz Gminy Zagórów

                                                                                                              /-/ Alina Kmieć