2.5.3. Przedsiębiorstwa

 
 
 2.5.3.    Przedsiębiorstwa
 
 
W Trąbczynie Wieś nie ma rozwiniętego przemysłu - znajdują się zaledwie 2 zakłady wytwórcze, a wszystkich zarejestrowanych przedsiębiorstw jest zaledwie 14, co ma negatywny wpływ na lokalny rynek pracy. Strukturę branżową zarejestrowanych podmiotów gospodarczych przedstawia Wykres 2.4.
 
 
Wykres 2.4. Struktura branżowa przedsiębiorstw w Trąbczynie Wieś
Źródło: Dane Urzędu Miejskiego w Zagórowie
 
W strukturze branżowej zdecydowanie dominują przedsiębiorstwa branży handlowej