Stypendia socjalne dla uczniów i studentów

INFORMACJE O UDZIELANIU ŚWIADCZEŃ POMOCY MATERIALNEJ O CHARAKTERZE SOCJALNYM DLA UCZNIÓW ZAMIESZKAŁYCH NA TERENIE GMINY ZAGÓRÓW

 

Informacja o udzielaniu świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów  zamieszkałych na terenie gminy Zagórów

 
Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego-zasiłku szkolnego - pobierz