Gospodarka gruntami

Obowiązki informacyjne z art. 13 RODO

Obowiązek informacyjny z art. 13 RODO Prowadzenie rejestru dzierżawców i użytkowników wieczystych gruntów stanowiących własność Gminy Zagórów wyświetl

Obowiązek informacyjny z art. 13 RODO Przyjmowanie wniosków, nadawanie numerów porządkowych nieruchomościom  i wydawanie zawiadomień informujących o nadaniu numeru - wyświetl

Obowiązek informacyjny z art. 13 RODO Wydawanie postanowień i decyzji dotyczących podziałów i rozgraniczeń nieruchomości - wyświetl