Gospodarka gruntami

Sprzedaż mienia komunalnego.

 
Podstawa prawna:
Art. 28, art. 37, ust. 2 art. 13, ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity z 2000 r. Dz.U.Nr 46, poz. 543), oraz na podstawie art. 18, ust. 2, pkt 9 lit. a Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U.Nr 13, poz. 74 z 1996 roku z późn. zm. oraz Uchwały Rady Miejskiej Zagórowa  w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości.
 
I. WYMAGANE DOKUMENTY:
 
1. Akt notarialny względnie postanowienie Sądowe.
2. Skrócony poświadczony odpis z księgi wieczystej.
3. Dokumentacja geodezyjna - opis i mapa.
4. Protokół sprzedaży - z negocjacji względnie przetargu.
 
II. OPŁATY:
 
Nie pobiera się.
 
III. TERMIN ODPOWIEDZI:
 
Około 2 miesięcy.
 
IV. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:
 
Stanowisko d/s gospodarki gruntami - pok. nr 10.