Gospodarka gruntami

Wydawanie decyzji o rozgraniczaniu nieruchomości.

Podstawa prawna:
 
Ustawa z dnia 17 maja 1989 roku Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U.Nr 30, poz. 163, art. 29 do 39 z późn. zm.) oraz Rozporządzenie Ministrów Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 14 kwietnia 1999r. w sprawie rozgraniczenia nieruchomości (Dz.U.Nr 45, poz. 53).
 
I. WYMAGANE DOKUMENTY:
 
1. Postanowienie Burmistrza o wszczęciu postepowania rozgraniczeniowego.
2. Operat z przebiegu ustalenia granic sporządzony przez geodetę uprawnionego.
 
II. OPŁATY:
 
1. Wniosek - 5,00 zł.
2. Za każdy załącznik - 0,50 zł.
3. Czynność ustalenia przebiegu granic wykonywana jest odpłatnie przy czym koszty pokrywa strona zlecająca usługę zgodnie z obowiązującym cennikiem.
 
III. TERMIN ZAŁATWIENIA:
 
3 miesiace, w sprawach  spornych orzeczenie Sądu.
 
IV. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:
 
Stanowisko d/s gospodarki gruntami - pok. nr 10.
 
V. TRYB ODWOŁAWCZY:
 
W przypadku gdy strony nie wyrażają zgody na zatwierdzenie granic, następuje umorzenie postepowania decyzją Burmistrza a sprawa kierowana jest na drogę postępowania sądowego.
 
VI. UWAGI:
 
Operaty niekompletne lub z błędami podlegają zwrotowi geodecie wykonawcy, celem uzupełnienia, zwrotu dokonuje organ prowadzący rozgraniczenie.