Uchwała Nr XXI/218/2013 z dnia 04.09.2013 r.

 

Uchwała XXI/218/2013 z dnia 04.09.2013 r. w sprawie Regulaminu targowiska "MÓJ RYNEK" w Gminie Zagórów

Regulamin targowiska "MÓJ RYNEK"w Gminie Zagórów