Uchwała Nr XI/106/2020 z dnia 24.01.2020 r.

 

Uchwała Nr XI/106/2020 z dnia 24 stycznia 2020 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg