Uchwała Nr V/59/2011 z dnia 06.05.2011 r.

 

Uchwała Nr V/59/2011 z dnia 06.05.2011 r. w sprawie Statutu Sołectwa Szetlewek