Uchwała Nr V/41/2011 z dnia 06.05.2011 r.

 

Uchwała Nr V/41/2011 z dnia 06.05.2011 r. w sprawie Statutu Sołectwa Kopojno