Uchwała Nr V/39/2011 z dnia 06.05.2011 r.

 

Uchwała Nr V/39/2011 z dnia 06.05.2011 r. w sprawi Statutu Sołectwa Grądzeń