WYBORY SAMORZĄDOWE 2018

Informacja Dyrektora Delegatury KBW w Koninie z dn. 13.03.2018 r. o liczbie urzędników wyborczych w poszczególnych gminach na obszarze właściwości delegatury KBW w Koninie oraz o zasadach dok

 

Informacja Dyrektora Delegatury Krajoego Biura Wyborczego w Koninie z dn. 13.03.2018 r. o liczbie urzędników wyborczych w poszczególnych gminach na obszarze właściwości delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Koninie oraz o zasadach dokonywania zgłoszeń kandydatów na funkcję urzędnika wyborczego - wyświetl

Załącznik - wzór zgłoszenia kandydata na urzędnika wyborczego

o miejscu i terminie składania sprawozdań finansowych komitetów wyborczych uczestniczących w wyborach samorządowych zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.
w sprawie zmiany w składzie Obwodowej Komisji Wyborczej ds. Przeprowadzenia Głosowania Nr 2 w gminie Zagórów
w przeddzień oraz w dniu ponownego głosowania w wyborach jednostek samorządu terytorialnego tj. 3 – 4 listopada 2018 r.
w sprawie zmiany w składzie Obwodowej Komisji Wyborczej ds. Ustalenia Wyników Głosowania Nr 1 w gminie Zagórów
w sprawie zmiany w składzie Obwodowej Komisji Wyborczej ds. Przeprowadzenia Głosowania Nr 4 w gminie Zagórów
o przeprowadzeniu ponownego głosowania w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego w dniu 4listopada 2018 r.
o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Rady Miejskiej Zagórowa zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.
o zarejestrowanych kandydatach na burmistrza w wyborach Burmistrza Gminy Zagórów zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.
o przyznanych numerach list kandydatów na radnych w wyborach do Rady Miejskiej Zagórowa zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.
w sprawie losowania numerów list kandydatów na radnych
o zgłaszaniu kandydatów do składów obwodowych komisji wyborczych ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie oraz obwodowych komisji wyborczych ds. ustalenia wyników głosowania w obwodzie
w sprawie terminu rejestracji kandydatów na radnych
Komunikat Wojewódzkiej Komisji Wyborczej w Poznaniu z dn. 10.09.2018 r.
w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych