WYBORY SAMORZĄDOWE 2018

Informacja Dyrektora Delegatury KBW w Koninie z dn. 13.03.2018 r. o liczbie urzędników wyborczych w poszczególnych gminach na obszarze właściwości delegatury KBW w Koninie oraz o zasadach dok

 

Informacja Dyrektora Delegatury Krajoego Biura Wyborczego w Koninie z dn. 13.03.2018 r. o liczbie urzędników wyborczych w poszczególnych gminach na obszarze właściwości delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Koninie oraz o zasadach dokonywania zgłoszeń kandydatów na funkcję urzędnika wyborczego - wyświetl

Załącznik - wzór zgłoszenia kandydata na urzędnika wyborczego