WYBORY SAMORZĄDOWE 2018

o zgłaszaniu kandydatów do składów obwodowych komisji wyborczych ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie oraz obwodowych komisji wyborczych ds. ustalenia wyników głosowania w obwodzie
w sprawie terminu rejestracji kandydatów na radnych
Komunikat Wojewódzkiej Komisji Wyborczej w Poznaniu z dn. 10.09.2018 r.
w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych