WYBORY DO SEJMU RP I SENATU RP 2019 r

o upływie terminów związanych z uprawnieniami wyborców niepełnosprawnych
o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych
o okręgach wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.
w sprawie zarządzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej