4.4. Infrastruktura drogowa

INFRASTRUKTURA DROGOWA

4.4.  INFRASTRUKTURA DROGOWA
 
    W przyjętym i zatwierdzonym  stanie ewidencyjnym w Gminie i Mieście Zagórów  znajduje się  89,4 km  dróg oraz  7,0  km  ulic  co razem stanowi  96,4 km .
 
-  o nawierzchni bitumicznej   jest  22,7 km. dróg    i  6 km  ulic
- o nawierzchniach żużlowych i żwirowych   jest  16,6  km  dróg.
 
Z ogólnego stanu dróg    40%  dróg jest utwardzonych  a  60 %  to drogi gruntowe.
Na stanie ewidencyjnym w ciągach tych dróg znajdują się dwa mosty betonowe.
 
Oprócz wymienionych dróg gminnych na terenie naszej gminy znajduje się około  400 km.  dróg rolniczych stanowiących dojazdy do pól, łąk i gospodarstw rolnych. Są to drogi publiczne wewnętrzne o nawierzchniach:
 
- 5,3 km   dróg asfaltowych
- 6,0  km dróg żużlowych
- pozostałe to  naturalne drogi gruntowe.
 
W ich ciągach znajduje się również 8 mostów w tym: 
-  2 z pokładem drewnianym
-  1 stalowy
-  5 mostów  żelbetowych
 
Zgodnie z porozumieniem zawartym ze Starostwem Słupeckim w zarządzie
Gminy znajduje się również  62,4 km  dróg  powiatowych o nawierzchniach asfaltowych  
w tym   10,0 km ulic.