3.4. Turystyka

TURYSTYKA

3.4.    TURYSTYKA
 
Na terenie gminy Zagórów brak jest typowych obiektów noclegowych - hoteli, schronisk.
Lukę na tym rynku starają się wypełniać gospodarstwa agroturystyczne tj:
1.    Gospodarstwo Agroturystyczne
  " Pod Lipami"   Stawisko
  Małgorzata i Andrzej Fajkowscy
2.    Gospodarstwo Agroturystyczne
"Mirowscy"  Zagórów, ul. Słupecka
3.    Gospodarstwo Agroturystyczne "Padok" Wanda Rydlichowska Szetlewek
Do ciekawych terenów  turystycznych można  zaliczyć  Nadwarciański Park Krajobrazowy.
Szczególnie polecane są:
1.    Ścieżka dydaktyczna w Nadwarciańskim Parku Krajobrazowym rozpoczynająca się punktem widokowym przy drodze prowadzącej na most w Lądzie . Szczegółową trasę ścieżki zawiera załącznik do niniejszej informacji.
2.    Ścieżka przyrodnicza Pyzdry - Białobrzeg w Nadwarciańskim Parku Krajobrazowym. Charakterystykę ścieżki zawiera kolejny załącznik do informacji.