3.1. Działalność gospodarcza

DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA

Na terenie miasta i gminy Zagórów według stanu na dzień 31.12.2003r. działalność gospodarczą prowadzi:
-    370 podmiotów gospodarczych - sektor prywatny
-    sektor spółdzielczy - 3 podmioty gospodarcze:
-    GS "SCH" Zagórów,
-    SPMM Zagórów,
-    Bank Spółdzielczy w Zagórowie.
W sektorze prywatnym przeważają następujące zakłady:
-    handlowe - 74
-    ogólno - budowlane - 38
-    produkcyjne - 27
 
Pozostałe to zakłady świadczące usługi transportowe , wodno - kanalizacyjne, ochrony zdrowia, pośrednictwa finansowego, mechaniki pojazdowej, wytwórnie pasz., itp.
Większe zakłady pracy działające na terenie gminy:
 
1.    Przedsiębiorstwo "ELMONTER - OŚWIETLENIE" 
Przedsiębiorstwo jest producentem ocynkowanych ogniowo słupów oświetleniowych ulicznych i parkowych, masztów i bram sygnalizacji ulicznej, oraz złącz kablowo-pomiarowych z blach aluminiowych. Firma została założona w 1989 roku i obecnie zatrudnia 50 pracowników. Wyroby swoje sprzedaje na terenie całego kraju. Produkowane wyroby posiadają certyfikaty i aprobaty techniczne. Firma nagrodzona I Nagrodą na III Targach Drogownictwa  "DRAKPOL 2000" w Krakowie.
  
2.    Schlick Engineering - CONIN  Sp. z.o.o.
Firma "Schlick Engineering - Conin" Sp. Z o.o. Zakład produkcyjny w Zagórowie jest renomowanym producentem maszyn i urządzeń do czyszczenia i obróbki powierzchniowej zarówno w Europie jak i na całym świecie. Istniejąca ponad 70 lat firma SCHLICKMetelen  -  Niemcy cieszy się dobrą renomą produkowanych oczyszczarek i w ocenie fachowców uchodzi za najlepiej konstruowane i produkowane maszyny - urządzenia do obróbki strumieniowo ściernej. Bogate doświadczenia konstruktorów pozwalają na dostosowanie produkowanych wyrobów do obróbki najbardziej skomplikowanych elementów  i  części. Ceny wyrobów są konkurencyjne i dostosowane do warunków każdego kraju. Zakład w Zagórowie i Metelen - Niemcy posiadają własne Service gotowe w każdej chwili zaspokoić potrzeby użytkowników.
 
3.    Przedsiębiorstwo Wielobranżowe "Lech" Spółka Cywilna
4.    Gminna Spółdzielnia "Samopomoc Chłopska"
GS "SCH" prowadzi 2 zakłady produkcyjne - piekarnię i masarnię, magazyny środków do produkcji rolnej, materiałów budowlanych i opałowych. Ponadto posiada 8 sklepów branży spożywczo - przemysłowej.
5.    Mieszalnia Pasz - Drzewce
6.    Spółdzielnia Pracy Motoryzacyjno-Metalowa, 
7.    Spółdzielnia Kółek Rolniczych, 
8.    Lindhorst Aluminium   
9.       Zakład Wytwórczo - Usługowo - Handlowy "Drewsmol" i firma "Kubik" Piotr Kubiak - Ewa Kubiak - Smoleniec.
 
Zatrudnienie w sektorze prywatnym jest następujące:
-    zakłady zatrudniające powyżej 10 osób stanowią około 2 %,
-    zakłady zatrudniające od 5 do 10 osób - 4 %,
-    zakłady zatrudniające od 1 do 5 osób - 44 %,
-    pozostałe 50 % podmiotów gospodarczych prowadzi działalność samodzielnie bez zatrudniania pracowników najemnych.
Przyczyną tak  niskiego zatrudnienia są zbyt wysokie koszty utrzymania pracownika.
W roku 2003 powstały nowe 42 zakłady prywatne, zaś zlikwidowano 38. Przyczyną likwidacji jest brak zamówień na wytworzone towary i świadczone usługi oraz wysokie koszty związane z prowadzeniem działalności a przede wszystkim opłaty ZUS.