1.7. Klimat

KLIMAT

    
Gmina Zagórów położona jest w obszarze przewagi wpływów oceanicznych, amplitudy temperatur są tutaj mniejsze od  przeciętnych w Polsce. Wiosna wczesna i ciepła, zima łagodna i krótka /okło75 dni/  z nietrwałą szatą śnieżną /40 do 60 dni/.
Średnia temperatura roczna wynosi 7,7 - 7.8 0C.
Najniższe temperatury notuje się  w styczniu a najcieplej jest w lipcu.
Warunki higieny atmosfery nie budzą większych zastrzeżeń. Nie ma tu uciążliwych zakładów i usług  przemysłowych.