1.5. Wody podziemne

WODY PODZIEMNE

Na terenie gminy Zagórów występują trzy główne poziomy wód podziemnych.
Są to poziomy: czwartorzędowy, trzeciorzędowy i kredowy.
Najgłębszym i najzasobniejszym jest poziom kredy górnej. Z tego poziomu pobierana jest woda w Trąbczynie i Zagórowie. Pod północną częścią gminy znajduje się Główny Zbiornik Wód Podziemnych nr 150 /Koło - Odra/ czwartorzędowy zbiornik  pradoliny  uformowany jest w wąskiej strefie rozciągniętej równoleżnikowo o długości ponad 200 km. Cały wydzielony obszar /1904 km 2/ objęty jest ochroną z czego na obszar najwyższej ochrony  przypada 14 % powierzchni a obszar wysokiej ochrony  obejmuje pozostałe 86%. Jest to jeden z najzasobniejszych   zbiorników na obszarze nizinnym, a jego zasoby  dyspozycyjne wynoszą  456 tys. M3 a średnia głębokość ujęć od 25 do 35 m.