Położenie gminy Zagórów

POŁOŻENIE GMINY ZAGÓRÓW

Położenie gminy
 
     Gmina Zagórów położona jest we wschodniej części województwa  wielkopolskiego, w południowej części powiatu słupeckiego, na obszarze równinnym na wysokości 80-100 m. n. p.m. Malowniczo ukształtowane obszary z licznymi zakolami rzeki Warty, starorzeczami, bagnami i kanałami odwadniającymi , należące do  Niżu Środkowo - Europejskiego w makroregionie Pradoliny Berlińskiej Niziny Południowo - Wielkopolskiej są łatwo dostępne dla turystów .Od strony Słupcy dojechać można przez piękne tereny Nadwarciańskiego Parku Krajobrazowego odcinkiem drogi na trasie Ląd - Zagórów. Stąd dostrzec można po obu stronach drogi wspaniałe dzieło natury :Dolinę Pyzdersko - Zgórowską. Gmina Zagórów graniczy z gminami:
-    od zachodu z gminą Pyzdry
-    od północy z gminą Lądek
-    od wschodu z gminą Rzgów
-    od południa z gminą Gizałki i Grodziec.
     Położenie gminy obrazuje załącznik Nr 1
Według podziału Wielkopolski na regiony - obszar gminy leży w obrębie dwóch regionów - Pradoliny Warszawsko - Berlińskiej i Wysoczyzny Tureckiej.
      We wschodniej części gminy dolina Czarnej Strugi oddziela Kotlinę Pyzderską od Równiny Rychwalskiej
Dolinę Czarnej Strugi wypełniają piaski rzeczne, mady i torfy.