4.3. Kultura fizyczna, sport i rekreacja

STRATEGIA ROZWOJU GMINY ZAGÓRÓW W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ, SPORTU I REKREACJI

4.3.  STRATEGIA ROZWOJU GMINY W ZAKRESIE  ROZWOJU KULTURY FIZYCZNEJ ,  
      SPORTU  i  REKREACJI
 
CEL STRATEGICZNY:  UPOWSZECHNIANIE KULTURY FIZYCZNEJ, SPORTU i     
                                            REKREACJI WŚRÓD MIESZKAŃCÓW
     
 CEL OPERACYJNY 1:  Troska o istniejący stan bazy sportowej i  rozwój
 
        Zadania:
 
1.    Modernizacja boisk szkolnych,
2.    Budowa drugiej małej sali gimnastycznej przy kompleksie szkolnym w Zagórowie,
3.    Sukcesywne doposażanie szkół w sprzęt sportowy,
4.    Urządzenie parkingu przy nowo zmodernizowanym stadionie sportowym w Zagórowie,
5.    Modernizacja i przystosowanie do czynnej rekreacji lasku - parku na Szubiankach / ścieżki rowerowe, ścieżki zdrowia, trasy do jazdy na rolkach/,
6.    Urządzanie  ścieżek rowerowych na terenie gminy,
    7.  Opracowanie koncepcji urządzenia kąpielisk i innych miejsc rekreacji.
 
CEL OPERACYJNY  2:  Rozwój różnych form masowej kultury fizycznej i  rekreacji:
 
Zadania:
 
1.    Wspieranie działalności organizacji i stowarzyszeń  organizujących  imprezy masowe /szkolne  związki sportowe,  Ludowe Zespoły Sportowe, Klub Jeździecki, Koło Wędkarskie/,
 
  1. Kontynuowanie sprawdzonych i popularnych imprez rekreacyjno-sportowych / np.rajdy turystyczne szlakami nadwarciańskiego parku krajobrazowego powitanie lata, turnieje wędkarskie, zawody strażackie,zawody konne i inne/,
 
  1. Organizacja nowych imprez masowych np. międzyzakładowe turnieje sportowe, międzysołeckie turnieje sportowe,
 
  1. Szersze wykorzystanie nowej hali sportowej,
      
  1. Dokumentowanie osiągnięć sportowych.

 

cele - wykres