Uchwała Nr XV/179/2012 z dnia 28 grudnia 2012 r.

 

Uchwała Nr XV/179/2012 z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie zasad i trybu postępowaniao udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji na zadania z zakresu Prawa Wodnego, sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontroli wykonywania zadania objętego dotacją