Uchwała Nr II/9/2014 z dnia 27.12.2014 r.

 

Uchwała Nr II/9/2014 z dnia 27 grudnia 2014 r. zmieniająca uchwałę Nr XV/179/2012 z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie zasad i trybu postępowania o udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji na zadania z zakresu Prawa Wodnego, sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontroli wykonywania zadania objętego dotacją