Podstawa prawna działania

w sprawie zakończenia likwidacji Zakładu Gospodarki Komunalnej i Usług Wodnych w Zagórowie
w sprawie likwidacji Zakładu Gospodarki Komunalnej i Usług Wodnych w Zagórowie w celu zawiązania gminnej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością