Nazwa, dane adresowe

Zakład Gospodarki Komunalnej i Usług Wodnych Sp. z o. o.

 

Zakład Gospodarki Komunalnej i Usług Wodnych Sp. z o. o.

62-410 Zagórów, ul. Przemysłowa 5

NIP 6671776570

REGON 383574804

Numer rachunku bankowego do uiszczania opłat za świadczone przez Spółkę usługi pozostaje bez zmian

 

Prezes Zarządu - Michał Król