Rejestr Instytucji Kultury

 

Rejestr Instytucji Kultury

 

Gmina Zagórów prowadzi rejestr dla instytucji kultury, których jest organizatorem.

Podstawa prawna: ustawa z dnia 25 października 1991 roku o organizowaniu

i prowadzeniu działalności kulturalnej, rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 26 stycznia 2012 r. w sprawie sposobu prowadzenia i udostępniania rejestru instytucji kultury.

Niezależnie od niniejszego Rejestru dla każdej instytucji kultury prowadzona jest Księga Rejestrowa.

Zmiany wpisu w Rejestrze dokonuje się z urzędu albo na wniosek dyrektora instytucji kultury lub osoby przez niego upoważnionej

Dostęp do zawartości Rejestru jest otwarty i można z niego sporządzać wydruki.

W celu wydania odpisu z Rejestru bądź  Księgi Rejestrowej, należy zwrócić się z wnioskiem do Urzędu Miejskiego w Zagórowie, ul. Kościelna 4, 62-410 Zagórów, tel.: (63) 2748810, fax: (63) 2748811, e-mail: umg@zagorow.pl

Odpis pełny zawiera treść wszystkich wpisów dokonanych w  Księdze Rejestrowej, natomiast odpis skrócony zawiera treść aktualnych wpisów dokonanych w Rejestrze.