Obwieszczenie Burmistrza Gminy Zagórów z dnia 04.11.2016 r. o wydaniu decyzji o ustaleniu inwestycji celu publicznego

 

Obwieszczenie Burmistrza Gminy Zagórów z dnia 04.11.2016 r. o wydaniu decyzji o ustaleniu inwestycji celu publicznego