Postępowanie w sprawie: "Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami w miejscowości Wrąbczyn, Wrąbczyn Górski i Zagórów"

Obwieszczenie Burmistrza gminy Zagórów z dn. 11.10.2016 r. o zebranym materiale

 

Obwieszczenie Burmistrza gminy Zagórów z dn. 11.10.2016 r. o zebranym materiale