Postępowanie w sprawie: "Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami w miejscowości Wrąbczyn, Wrąbczyn Górski i Zagórów"

Obwieszczenie Burmistrza Gminy Zagórów z dn. 28.09.2016 r. w sprawie przedłużenia terminu wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

 

Obwieszczenie Burmistrza Gminy Zagórów z dn. 28.09.2016 r. w sprawie przedłużenia terminu wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego