Postępowanie w sprawie: "Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami w miejscowości Wrąbczyn, Wrąbczyn Górski i Zagórów"

Obwieszczenie z dn. 01.09.2016 r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

 

Obwieszczenie z dn. 01.09.2016 r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego