Nazwa, dane adresowe

KIEROWNICTWO AGENCJI

 
KIEROWNICTWO AGENCJI MIENIA WOJSKOWEGO
 
Prezes: Krzysztof Michalski
tel. (22) 314 97 02
fax. (22) 314 97 03
 
Zastepca Prezesa Agencji ds. Zagospodarowania Mienia: Ilona Kowalska
tel. (22) 314 97 52
fax. (22) 314 97 53
 
Zastepca Prezesa Agencji ds. Zaopatrywania Sił Zbrojnych: Marta Kijak-Bloch
tel. (22) 314 98 52
fax. (22) 314 98 53
 
Dyrektor Zespołu Finansowego: Paweł Zagajewski  
tel. (22) 314 98 12
fax. (22) 314 98 03
 
Główny Księgowy - Dyrektor Zespołu  Rachunkowości Finansowej: Barbara Wawszczak
tel. (22) 314 98 21
 
 
 

AGENCJA MIENIA WOJSKOWEGO

 
AGENCJA MIENIA WOJSKOWEGO
 
ul. Nowowiejska 26A
00-911 Warszawa
tel. (22) 314 97 00
fax. (22) 314 99 00