9. ARKUSZ PLANU KRÓTKOTERMINOWEGO

9. ARKUSZ PLANU KRÓTKOTERMINOWEGO

 
 
 
 
Mieszkańcy udzielili odpowiedzi na kilka pytań, dotyczących zaplanowanych projektów. Wyniki prezentuje poniższa tabela, która zawiera także źródła finansowania projektów.
 
 
Pytania dotyczące projektów
Propozycje projektów/zadań
Termin realizacji
Źródła finansowania
Hierarchia ważności
(3 - najważ-niejszy)
Co nas najbardziej zintegruje?
Zagospodarowanie Dużego Rynku
2005-2008
Budżet Gminy
Środki strukturalne
3
Zagospodarowanie Lasku Komunalnego
Na czym nam najbardziej zależy?
Zagospodarowanie Rynku
2005-2010
Budżet Gminy
Środki strukturalne
3
Rozwój lokalnego rynku pracy
Co nam najbardziej przeszkadza?
Poprawa jakości dróg
2005-2010
Budżet Gminy
Środki pozabudżetowe
2
Co najbardziej zmieni nasze życie?
Rozwój lokalnego rynku pracy
2005-2020
Budżet Gminy
Środki Strukturalne
3
Co osiągniemy najłatwiej?
Zagospodarowanie Dużego Rynku
2005-2006
Budżet Gminy
Rada Sołecka
3
Źródło: Dane Urzędu Miejskiego w Zagórowie w wykorzystaniem wyników zebrań osiedlowych