7. WIZJA STANU DOCELOWEGO - JAKI MA BYĆ ZAGÓRÓW ZA KILKA LAT?

7. WIZJA STANU DOCELOWEGO - JAKI MA BYĆ ZAGÓRÓW ZA KILKA LAT?

 
7.    WIZJA STANU DOCELOWEGO - JAKI MA BYĆ ZAGÓRÓW ZA KILKA LAT?
 
 
Mieszkańcy Miejscowości Zagórów zostali poproszeni o określenie stanu docelowego Miejscowości. Odpowiedzi zostały podsumowane w poniższej tabeli.
 
Wyszczególnienie
Opis
Co ma je wyróżniać?
Zadbane środowisko, znakomicie rozwinięta infrastruktura, znakomicie zorganizowane społeczeństwo, bogata oferta kulturalna
Jakie ma pełnić funkcje?
Zagórów jako centrum Gminy powinien "promieniować" na całą Gminę wzorowo funkcjonującą sferą kulturalną, edukacyjną, społeczną i ekonomiczną
Kim mają być mieszkańcy?
Ludźmi dobrze wykształconymi, otwartymi na wyzwania przyszłości, ludźmi, spełniającymi się osobiście i zawodowo
Co ma dać utrzymanie?
Nowo powstałe zakładu przemysłowo-usługowe, rolnictwo, praca za granicą i turystyka
W jaki sposób zorganizowana ma być Miejscowość i mieszkańcy?
W szerokim gronie organizacji integrujących mieszkańców we wspólnych projektach i planach kulturalnych, edukacyjnych, sportowych i rekreacyjnych
W jaki sposób mają być rozwiązywane problemy?
Demokratycznie, na wspólnych zebraniach mieszkańców
Jak ma wyglądać nasza Miejscowość?
Atrakcyjnie i bezpiecznie, m.in. należy zadbać o stan chodników, ulic, ścieżek spacerowo - rowerowych, oświetlenia, niech będzie to Miejscowość pozbawiona barier architektonicznych
Jakie obyczaje i tradycje mają być u nas pielęgnowane i rozwijane?
Wszystkie dotychczasowe wzbogacone o większą liczbę imprez masowych integrujących społeczeństwo
Jak mają wyglądać mieszkania i obejścia?
Estetycznie i przytulnie; mieszkania mają posiadać dostęp do nowoczesnej, szeroko pojętej infrastruktury; obejścia mają być utrzymane w czystości, gospodarstwa domowe rozwojowe, pozwalające zwiększać swoją dochodowość i podnoszące poziom życia
Jaki ma być stan otoczenia i środowiska?
Stan otoczenia i środowiska ma zapewniać możliwość miłego i bezpiecznego spędzania wolnego czasu, rekreacji i odpoczynku
Jakie ma być rolnictwo?
Ekologiczne, nowoczesne i konkurencyjne
Jakie mają być powiązania komunikacyjne?
Więcej bezpośrednich połączeń i dużymi centrami miejskimi, połączenia w soboty i w święta
Co zaproponujemy dzieciom i młodzieży?
Więcej inicjatyw podnoszących stopień integracji, rozwijanie zainteresowań i realizację celów życiowych
Źródło: Dane Urzędu Miejskiego w Zagórowie na podstawie wyników zebrań osiedlowych