2.7.6. Ochrona przeciwpożarowa

2.7.6. Ochrona przeciwpożarowa

 
 
 
 
Ochronę przeciwpożarową zapewniają jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych, posiadających 20 jednostek we wsiach sołeckich Gminy. W Miejscowości Zagórów również zlokalizowana jest jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej, która posiada Strażnicę, która również pełni rolę spotkań towarzyskich i kulturalnych.