2.7.3. Pomoc społeczna

2.7.3. Pomoc społeczna

 
 
 
 
Generalnie pomocy społecznej udziela się osobom i rodzinom, które nie są wstanie przezwyciężyć trudnych sytuacji życiowych, wykorzystując własne środki, możliwości i uprawnienia.
 
W Gminie zlokalizowany jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. Odbiorcami świadczeń udzielanych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej są:
ˇ    rodziny wielodzietne
ˇ    rodziny emerytów i rencistów
ˇ    rodziny niepełne
z terenu Miejscowości i Gminy Zagórów.