2.6.7. Drogownictwo i komunikacja

2.6.7. Drogowictwo i komunikacja

 
 
 
 
Na terenie Miejscowości Zagórów występuje następująca hierarchia układu drogowego:
ˇ    drogi powiatowe
ˇ    drogi gminne.
 
Najważniejsze odcinki dróg to drogi powiatowe:
ˇ    droga Drzewce-Słupca (z drogi tej Gmina ma najbliższy dostęp do autostrady A-2 poprzez węzły oddalone około 15 km od Zagórowa, a znajdujące się w miejscowościach WierzbociceSługocin)
ˇ    droga Zagórów-Łukom-Gizałki
ˇ    droga Zagórów-Rzgów-Konin
 
Wymienione wyżej drogi to drogi ciążące z w/w dróg do miasta Zagórowa i dalej do innych ośrodków miejskich.