2.6.5. Energetyka - zaopatrzenie w energie elektryczną

2.6.5. Energetyka - zaopatrzenie w energię elektryczną

 
 
 
 
Istniejący na terenie Miejscowości Zagórów układ sieci gwarantuje pokrycie aktualnego zapotrzebowania na moc i energię elektryczną, a także odpowiedni poziom niezawodności zasilania odbiorców. Z tego wynika, że sieć przepływu energii elektrycznej jest w dobrym stanie