2.6.4. Gazyfikacja - zaopatrzenie w gaz

2.6.4. Gazyfikacja

 
 
 
 
Na terenie Gminy nie ma sieci gazowej, brak jest gazu przewodowego. Zgłaszają się natomiast dystrybutorzy zainteresowani obsługą mieszkańców. Zaopatrzenie mieszkańców w gaz odbywa się poprzez instalację gazowych butli przenośnych.