2.6.1. Wodociągi i zaopatrzenie w wodę

2.6.1. Wodociągi i zaopatrzenie w wodę

 
 
 
 
Zaopatrzenie Miejscowości Zagórów w wodę odbywa się z ujęć głębinowych, stanowiących zasadnicze źródła w połączeniu ze stacjami wodociągowymi oraz z własnych ujęć (studni) kopanych lub wierconych, zlokalizowanych bezpośrednio w obejściach zagrodowych. Do sieci wodociągowej podłączonych jest 100% gospodarstw domowych. Długość sieci wynosi 14,9 km, liczba przyłączy 454, długość przyłączy 9,2 km. Zagórów posiada 1 hydrofornię i 2 studnie głębinowe o wydajności 60 m3/h.
 
Gospodarką wodociągową zajmuje się Zakład Gospodarki Komunalnej i Usług Wodnych w Zagórowie.