2.2.5. Surowce mineralne

2.2.5. Surowce mineralne

 
 
 
 
Na terenie Gminy Zagórów udokumentowano jedynie złoża torfów. Złoża te nie są eksploatowane. Przyszłą eksploatację surowców należałoby poprzedzić bardzo rzetelnymi badaniami, objąć kontrolą, która ograniczałaby degradację środowiska, tym bardziej, że większa część Gminy znajduje się w obrębie chronionego krajobrazu.