2.1. Położenie

2.1. Położenie

 
 
 
 
Miejscowość Zagórów leży we wschodniej części województwa wielkopolskiego i jest jedną z 30 jednostek, tworzących gminę Zagórów, administracyjnie przypisaną do powiatu słupeckiego.
Jednostkę tą, ze względu na usytuowanie, zaliczyć możemy do miejscowości położonych w atrakcyjnym środowisku przyrodniczym. Od strony Słupcy dojechać można przez piękne tereny Nadwarciańskiego Parku Krajobrazowego odcinkiem drogi na trasie Ląd - Zagórów. Stąd dostrzec można po obu stronach drogi wspaniałe dzieło natury: Dolinę Pyzdersko - Zagórowską. W skali Gminy, Zagórów jest gospodarczym, administracyjnym, usługowym i kulturalno-oświatowym centrum dla mieszkańców, tworzących wspólnotę samorządową.