9. ARKUSZ PLANU KRÓTKOTERMINOWEGO

9. ARKUSZ PLANU KRÓTKOTERMINOWEGO

 
 
9.    ARKUSZ PLANU KRÓTKOTERMINOWEGO
 
 
 
Mieszkańcy udzielili odpowiedzi na kilka pytań, dotyczących zaplanowanych projektów. Wyniki prezentuje poniższa tabela, która zawiera także źródła finansowania projektów.
 
 
Pytania dotyczące projektów
Propozycje projektów/zadań
Termin realizacji
Źródła finansowania
Hierarchia ważności
(3 - najważ-niejszy)
Co nas najbardziej zintegruje?
Budowa placów parkingowo-rekreacyjnych- centrum wsi
2005-2006
Budżet Gminy
Środki strukturalne
3
Na czym nam najbardziej zależy?
Budowa placów parkingowo-rekreacyjnych- centrum wsi
2005
Budżet Gminy
Środki strukturalne
3
Przykrycie otwartego cieku wodnego
Co nam najbardziej przeszkadza?
Przykrycie otwartego cieku wodnego
2005
Budżet Gminy
3
Budowa placów parkingowo-rekreacyjnych- centrum wsi
Co najbardziej zmieni nasze życie?
Budowa sieci kanalizacyjnej i deszczowej
2005-2020
Budżet Gminy
Środki Strukturalne
2
Budowa sali gimnastycznej
Co osiągniemy najłatwiej?
Budowa placów parkingowo-rekreacyjnych- centrum wsi
2005
Budżet Gminy
Rada Sołecka
3/2
Przykrycie otwartego cieku wodnego
Źródło: Dane Urzędu Miejskiego w Zagórowie wykorzystaniem wyników zebrań wiejskich i ankiet