8. PLAN ROZWOJU MIEJSCOWOŚCI TRĄBCZYN WIEŚ - NASZA MAŁA STRATEGIA